Braces als onderdeel van de behandeling bij rugklachten

14/06/2021

Binnen de fysiotherapie waren rugklachten in 2016 het meest voorkomende gezondheidsprobleem.¹ Deze klachten resulteren in een fors economisch probleem vanwege ziekteverzuim. Mede door inzet van fysiotherapie is er wel een dalende trend zichtbaar in deze kosten: van 4,3 miljard in 2002 naar 3,5 miljard euro in 2007.² De meningen over de inzet van rugbraces zijn verdeeld. Dit artikel gaat in op de verschillende aspecten van braces als onderdeel van de behandeling.

EFFECT EN WERKING VAN EEN RUGBRACE

In 2009 is het effect van een lumbale rugbrace onderzocht op klinische en economische aspecten.³ In deze multicenter RCT (n=197) werd aangetoond dat de lumbale brace zorgt voor:

VERZWAKT EEN RUGBRACE DE ROMPSPIEREN?

Biomechanisch gezien zorgt de rugbrace voor compressie, verhoging van intra-abdomiale druk en een vermindering van de belasting op wervels, door een 3-puntdruk systeem. Daardoor werkt het ook als een houdings- en bewegingsreminder voor de patiënt tijdens zitten, staan en dagelijkse activiteiten.

Een systematische review uit 2016 4 leverde geen bewijs dat het dragen van een rugbrace tot verzwakking van rompspieren leidt. Uit twee andere onderzoeken (5,6) blijkt dat een rugbrace de spieractiviteit bij tillen niet negatief beïnvloedt.

De acceptatie van de patiënt en daarmee de effectiviteit van de rugbrace wordt grotendeels bepaald door de keuze van de juiste brace. De afbeelding hieronder laat zien hoe de mate van ondersteuning vs. het activiteitenniveau van de patiënt de basis vormen voor de keuze van de brace. Verder is de morfologie van de patiënt leidend voor de maatkeuze. Wanneer deze rugbraces niet voldoende effect blijken te hebben kan er gekeken worden op basis van indicatie naar een meer geavanceerde rugorthese tot een op maat gemaakte rugorthese door de orthopedisch  instrumentmaker. 

CONCLUSIE

Rugbraces kunnen een complementaire behandelmethode zijn bij revalidatie, beweging en pijnverlichting. De keuze van de juiste brace is essentieel voor het effect. Uit onderzoek blijkt er geen verband te bestaan tussen de intzet van braces en verzwakking van de rompspieren.

BRONNEN
  1. Jaarrapport Fysiotherapie 2016
  2. The trend in total cost of back pain in The Netherlands in the period 2002 to 2007, Lambeek et al. - Spine 2011
  3. Effectiveness of a lumbar belt in subacute low back pain: an open, multicentric, and randomized clinical study. Calmels P. et al. - Spine 2009
  4. Can Lumbosacral orthoses cause trunk muscle weakness? Fatemeh Azadinia e.a. – Spine Journal 2016
  5. Effect of belt pressure and breath held on trunk electromyography, Lee,Y et al. – Spine 2002
  6. Comperative study of the activity level of the abdominal muscles with and without a flexible lumbar belt in back pains, C.L. Hamonet et al. - Human Factors: The journal of the Human Factors and Ergonomics Society 1999