visie

Onze eingebruiker is een “doener” die een actieve rol speelt in zijn eigen gezondheid. Thuasne wil deze eindgebruiker stimuleren door hem innovatieve oplossingen te bieden.

Creëren van een partnernetwerk

Thuasne ontwikkelt nauwe banden met alle professionele zorgverleners, waaronder onder andere artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, orthopedisch instrumentmakers, huidtherapeuten, oedeem-fysiotherapeuten, apothekers, specialistische offline en online winkels. Thuasne ontwikkelt oplossingen vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en die de therapietrouwheid van de behandeling vergroten.

 

Aandacht voor de eindgebruiker

Een belangrijke eigenschap van al onze medewerkers is het verlangen om de eindgebruiker te helpen. Dit resulteert in een hoge servicegraad en de constante aandacht voor klanten en eindgebruikers. 

 

Een (digitale) zorgpartner voor de toekomst

Thuasne anticipeert op veranderingen in haar markten. Kennis delen met zorgprofessionals, maar ook met de eindgebruikers, is een belangrijk speerpunt. Thuasne ontwikkelt, in samenwerking met innovatieve starters uit de MedTech-sector, gepersonaliseerde toekomstbestendige innovaties.