KERNWAARDEN

15/05/2018

Thuasne zet zich in voor haar eindgebruikers en haar werknemers, maar ook voor het milieu en de maatschappij.

Eindgebruikers

Thuasne plaatst de eindgebruiker, degene met de (bewegings)klacht, centraal om zo doeltreffende oplossingen te ontwikkelen die de therapietrouwheid van een behandeling bevorderen.

Werknemers

Thuasne houdt vast aan principes die sinds haar oprichting succesvol blijken: het vertrouwen als fundament, een horizontale organisatie (wat de reactiviteit en initiatieven bevordert), management per project, interne ontwikkeling middels loopbaantrajecten en ruimte voor opleiding.

Milieu

Thuasne is sinds 2009 in bezit van een ISO 14001-certificaat voor haar industriële locaties. Daarnaast zijn er succesvolle maatregelen genomen om de milieu-impact te verminderen:
 

  • 33% winst in waterverbruik en 6% besparing op gasverbruik dankzij het recyclen van koelwater op de verfmachines in Saint-Etienne
  • 65% van het afval gerecycled dankzij verbetering van de afvalopslag
  • 50% winst in het elektriciteitsverbruik dankzij de vervanging van een betere luchtbehandelingsinstallatie op de brei werkplaats in Saint-Etienne
  • 15% vermindering van het gemiddelde brandstofverbruik in 3 jaar dankzij de keuze voor minder vervuilende voertuigen

Maatschappij

Thuasne is actief betrokken bij het creëren van banen. Ze investeert in de opleiding van jongeren en is betrokken bij innoverende ecosystemen. Naast haar bijdrage aan de opleidingen binnen de sector, worden er contacten gelegd met patiëntenverenigingen en beroepsvereigingen, met als doel gezamenlijk te werken aan verbeteringen van de zorg door middel van het delen van kennis.