MOBIDERM; een bewezen effectief compressiesysteem

Mobiderm is een medisch hulpmiddel voor behandeling van lymfoedeem. Het wordt ingezet als nachtbehandeling tijdens de onderhoudsfase. Mobiderm zorgt voor drukverschillen op de huid door de specifiek ontworpen blokkenstructuur. Hierdoor wordt de drainage van lymfevocht geoptimaliseerd. In meerdere Europese studies is het effect van dit compressiesysteem onderzocht

Mobiderm is verkrijgbaar in:

  • Verbandmiddelen (Verband & Pads)
  • Compressiesysteem Voor onderbeen, been en arm In maatwerk en confectie
  • Shorts
MARILYN-STUDIE

In dit onderzoek 1 is het effect van de Mobiderm nachtcompressie onderzocht tijdens de onderhoudsfase voor behandeling van lymfoedeem na borstkanker. Groep I startte met Mobiderm op dag 0 en groep II op dag 30 van de onderhoudsfase. Resultaten werden vergeleken op dag 30 en dag 90.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Mobiderm nachtcompressie beperkt het vroege rebound effect van het oedeem tijdens de onderhoudsfase bij lymfoedeem na borstkanker.

 

CLINICAL USE OF A NIGHT-TIME MOBIDERM GARMENT

In dit onderzoek 2 is het lange-termijneffect (6 maanden) van Mobiderm nachtcompressie beoordeeld. Het effect is onderzocht bij 145 patiënten met lymfoedeem als gevolg van borstkanker. Deze studie heeft de grootste populatie en de langste onderzoeksperiode binnen studies naar compressiehulpmiddelen gedurende de nacht. De primaire uitkomstmaat is het verschil in omtrek tussen aangedane en gezonde arm.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE: Mobiderm nachtcompressie vermindert significant het volume in de arm bij lymfoedeem als gevolg van borstkanker (- 6,6% na 6 maanden).

 

BRONNEN
  1. Clinical Study to Assess Safety and Efficacy of a New Armsleeve in the Management of Arm Lymphoedema (MARILYN)
  2. Clinical use of a Night-Time MOBIDERM Garment as a Treatment Modality for Breast Cancer-Related Lymphedema: A Retrospective Longitudinal Cohort Study