Respect voor het milieu

15/05/2018

In overeenkomst met haar verbintenissen op lange termijn volgt Thuasne al lang een actieve benadering om de impact van zijn productie op het milieu te beperken: in 2009, krijgt de onderneming de ISO 14001 certificering voor zijn industriële vestigingen van Saint-Étienne.

Thuasne handelt in respect voor het milieu in haar activiteiten in de volgende domeinen:

Energie : In 2014 krijgt Thuasne de ISO 50001 certificering, een levend bewijs dat getuigt van haar inspanningen om haar energieverbruik te optimaliseren.

Water : Sinds 2013, heeft de permanente recycling van het koelwater voor verfprocedures geleid tot een beperking van het waterverbruik. Ook zorgt dit voor een jaarlijkse besparing gelijk aan het watervolume van twee olympische zwembaden.

Lucht: De industriële vestigingen van de Groep genereren geen significante atmosferische uitstoten en de emissies blijven systematisch beperkt onder de wettelijke toegestane drempels.

Afval: Sinds 2010 hebben de industriële vestigingen van de Groep hun afvalproductie beperkt tot 40 ton per jaar.

Onze cijfers
 

  • -33% op de waterconsumptie en een besparing van 6% op de gasconsumptie dankzij de recycling van het koelwater van de verfmachines in Saint-Etienne
  • 65% gerecycled afval dankzij een verbetering van de afvalsortering en onderzoek naar het hergebruik van afvalstoffen
  • -50% op het elektriciteitsgebruik dankzij de vervanging van de luchtfilteringscentrale in de breivestiging in Saint-Etienne
  • -15% op het gemiddeld verbruik binnen 3 jaar dankzij de keuze van een minder vervuilende voertuigenvloot van Thuasne Frankrijk