Rugbraces als onderdeel van de behandeling bij rugklachten

16/10/2019

Binnen de fysiotherapie waren rugklachten in 2016 het meest voorkomende gezondheidsprobleem.(¹)
Deze klachten resulteren in een fors economisch probleem vanwege ziekteverzuim. Mede door inzet van
fysiotherapie is er wel een dalende trend zichtbaar in deze kosten: van 4,3 miljard in 2002 naar 3,5 miljard euro
in 2007.(²) De meningen over de inzet van rugbraces zijn verdeeld. Dit artikel gaat in op de verschillende aspecten van braces als onderdeel van de behandeling.

Download de whitepage