Thuasne Academie privacybeleid

Datum bijgewerkt: 23 april 2024

INLEIDING

Het doel van dit document is om u te beschrijven en te informeren over hoe THUASNE, SAS, met een aandelenkapitaal van € 1.950.000, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 542 091 186, met statutaire zetel te 120, rue Marius Aufan 92300 LEVALLOIS-PERRET, Frankrijk, handelend als Verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om uw Persoonsgegevens in verband met uw gebruik van de Thuasne Academy te verzamelen, te gebruiken en te beschermen in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ("GDPR"), met alle zorgvuldigheid en uitsluitend voor de legitieme doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via: academy@thuasne.com

Land  
Nederland Thuasne Benelux B.V.
Klompenmaker 1
3861 SK Nijkerk

 

1. DEFINITIES

In het kader van het Privacybeleid worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

"Platform": verwijst naar de website van de Thuasne Academie (https://thuasneacademy.learnupon.com/) en omvat alle bijbehorende functionaliteiten en diensten.

"Diensten": verwijst naar de functionaliteiten die door THUASNE via het Platform worden aangeboden. functionaliteiten en diensten die door THUASNE via het Platform worden aangeboden.

"Gebruiker(s)" of "U": Verwijst naar U als gebruiker die gemachtigd is om toegang te krijgen tot het Platform en gebruik te maken van de Diensten onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van het Platform.

"Gelieerde ondernemingen van THUASNE" of "Gelieerde ondernemingen" : verwijst naar elke onderneming of entiteit die gelieerd is aan THUASNE en die:

      (i) Direct of indirect zeggenschap heeft over THUASNE (moedermaatschappij of entiteit);
      (ii) Direct of indirect onder zeggenschap staat van THUASNE (dochteronderneming);
      (iii) die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door een vennootschap of entiteit vermeld in (i) (zustervennootschap); met dien verstande dat de term "controle" betekent het rechtstreeks of onrechtstreeks bezit van ten minste 50% van de stemrechten in een dergelijke vennootschap of entiteit.

"Wij", "ons" en "onze": Verwijst naar THUASNE en onderstaande THUASNE Affiliates die het Platform in hun respectievelijke landen hebben geïmplementeerd..

"Persoonsgegevens" or "Gegevens": betekent persoonsgegevens zoals gedefinieerd in Artikel 4.1 van de GDPR.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Bij het gebruik van het Platform verzamelt, gebruikt en bewaart THUASNE de volgende Gegevens over U:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Functie
 • Medische specialismen
 • Expertise
 • Land
 • Postcode
 • Bedrijfsnaam
 • Verbindingsgegevens (login, aantal sessies)
 • Activiteitentracking (voltooiing cursus, inschrijving cursus)

Evenals alle andere Persoonsgegevens die U spontaan aan ons verstrekt in het kader van uw uitwisselingen met onze diensten.

THUASNE verzamelt over het algemeen Gegevens over U die U ons rechtstreeks, via het Platform en/of via andere kanalen verstrekt.

3. WAT ZIJN DE DOELEINDEN VOOR HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW GEGEVENS?

THUASNE verzamelt, gebruikt, bewaart en verwerkt uw Persoonsgegevens voor een beperkte periode voor verschillende doeleinden:

      A. Om toegang te bieden tot het Platform;
      B. Om ons Platform aan te passen aan uw profiel;
      C. Om uw algehele gebruikerservaring te verbeteren;
      D. Om contact met je op te nemen over nieuwe cursussen/leerpaden die aansluiten bij jouw interessegebied;
      E. Om onze Thuasne Customer Relationship Management-database te maken en bij te werken, om  bijvoorbeeld informatie te sturen over de Thuasne Groep en/of Thuasne Producten.

4.WAT ZIJN DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verwerking van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden wordt gerechtvaardigd door de volgende rechtsgronden:

 • de uitvoering van het contract dat tussen U en ons is gesloten of moet worden gesloten (art. 6.1 b) GDPR), bijvoorbeeld om u toegang te bieden tot het Platform;
 • om te voldoen aan onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f GDPR), bijvoorbeeld om onze Thuasne Customer Relationship Management database te creëren en bij te werken, om contact met u op te nemen over nieuwe cursussen...

5. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de doeleinden van de door ons uitgevoerde verwerking te bereiken, of zo lang als wettelijk verplicht is.

Wij kunnen uw gegevens ook bewaren gedurende de verjaringstermijn die door de wet is vastgesteld, indien een dergelijke termijn van toepassing is, zelfs wanneer de doelen die met de uitgevoerde verwerking worden nagestreefd, zijn bereikt.

Ter informatie: in het kader van het gebruik van het Platform en de Diensten hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Je Gegevens opgeslagen op het Platform worden 3 jaar na de laatste verbinding met het Platform verwijderd, tenzij de Gebruiker ons vraagt om zijn Gegevens voor deze periode te verwijderen.
 • Je hebt ook de mogelijkheid om je account op het Platform op elk gewenst moment te verwijderen, direct vanuit je persoonlijke ruimte.

Let op: het verwijderen van uw Platform account verwijdert alleen uw Gegevens die zijn opgeslagen op het Platform en resulteert niet in het verwijderen van al uw Gegevens die door THUASNE zijn verzameld, bijvoorbeeld de Gegevens in onze Customer Relationship Management database.

U kunt echter te allen tijde uw recht op toegang, rectificatie, verzet, verwijdering, beperking van de verwerking en portabiliteit van Gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar academy@thuasne.com.

6. ONTVANGERS EN GEGEVENSVERWERKERS

De Gegevens die wij verzamelen zijn bestemd voor de interne diensten van THUASNE. Wij kunnen uw Gegevens echter delen wanneer U gebruik maakt van ons Platform en onze Diensten, met name wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van het Platform en de levering van bijbehorende Diensten.

In geen geval zal THUASNE uw Gegevens aan derden verstrekken voor andere commerciële en/of promotionele doeleinden zonder uw toestemming. THUASNE behoudt zich het recht voor om Gegevens door te geven aan haar dienstverleners die optreden als gegevensverwerkers in de zin van de GDPR, uitsluitend om de in artikel 3 hierboven genoemde doeleinden te bereiken.

Wij informeren U tevens dat wij verplicht kunnen worden om uw gegevens op hun verzoek door te geven aan de bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteiten, indien de geldende regelgeving dit vereist.

7. HOSTING EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden (AWS-faciliteit in Dublin, Ierland). In het geval dat een van onze onderaannemers uw gegevens buiten de Europese Unie moet overdragen naar een land dat niet het onderwerp is geweest van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, zorgen we ervoor dat deze laatste zich verbindt om beveiligingsmaatregelen en een specifiek kader te bieden en te implementeren (Standaardcontractuele clausules van de Europese Commissie, BCR, etc.).

8. VEILIGHEID

We doen er alles aan om uw gegevens te beschermen en datalekken of hacks te voorkomen.br />
Om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen, implementeren we een aantal beveiligingsmaatregelen, waaronder:

 • Versleuteling van gegevens die tussen uw browser en ons platform worden verzonden, evenals die op onze servers zijn opgeslagen.
 • We streven ernaar om ons platform op een optimaal beveiligingsniveau te houden volgens de huidige aanbevelingen.
 • Strikte toegangscontroles tot gegevens die strikt beperkt zijn tot THUASNE en zijn gegevensverwerker of geautoriseerde derde partijen die het nodig hebben om de diensten te verlenen. Specifieke toegangsniveaus worden gedefinieerd op basis van de verantwoordelijkheden van elk individu.

Echter, we hebben geen controle over alle risico's die verbonden zijn aan de werking van het internet en wijzen u op de bestaande potentiële risico's inherent aan het gebruik en de werking ervan. Door akkoord te gaan met ons privacybeleid en onze diensten te gebruiken, erkent u dat u op de hoogte bent gesteld van dit risico en ermee instemt onze diensten op eigen risico te gebruiken. In het geval van een datalek zullen wij u op de hoogte stellen via de contactgegevens die u heeft verstrekt, wat uw e-mailadres, telefoonnummer of postadres kan omvatten.

9.COOKIES

Dit platform maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door onze webserver op uw computer wordt geplaatst. Deze bestanden worden doorgaans gebruikt om die computer en de gebruiker te identificeren.

Op ons platform gebruiken we alleen essentiële en functionele cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van het platform.

Let op dat cookies ons niet toestaan om op enigerlei wijze controle over uw computer te krijgen. Ze worden strikt gebruikt om uw computer te identificeren om de hierboven beschreven diensten te kunnen leveren:

 • LU Sessiecookie
  • Categorie: Essentieel
  • Naam: _LearnUpon_session
  • PII: Nee
  • Persistentie: 12 uur
  • Functie: Beheert de authenticatie van de gebruiker in het portaal
 • Voorkeurscookie
  • Categorie: Functionele cookie/li>
  • Name: lu_filters PII: Nee
  • Persistentie: 12 uur
  • Functie: Slaat kortetermijnvoorkeuren op zoals de laatst bekeken pagina, voorkeuren voor lijst/sorteervolgorde in tabellen, enz.

Cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd door uw webgeschiedenis te bezoeken en alle gegevens te verwijderen. U kunt ook cookies specifiek voor onze website verwijderen via de meeste browsers. U kunt ook de installatie van cookies voorkomen door cookies in uw browsers te blokkeren. Aangezien onze websites vertrouwen op cookies om te functioneren, zal onze website niet meer goed functioneren.

10. VRAGEN EN KLACHTEN

Overeenkomstig de bepalingen van Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en EU-Verordening 2016/679 betreffende gegevensbescherming van 27 april 2016, heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op toegang en rectificatie waarmee u uw persoonsgegevens kunt wijzigen, aanvullen of bijwerken;
 • Het recht om onnauwkeurige, onvolledige, dubbelzinnige of verouderde gegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om legitieme redenen;
 • Het recht om zonder reden bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor prospectiedoeleinden;
 • Het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de toekomst van uw gegevens na uw overlijden;
 • Het recht op gegevensportabiliteit, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat;
 • Het recht op beperking van de verwerking, onder de voorwaarden vermeld in artikel 18 van EU-Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in Nederland: De Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming. Ga voor meer informatie naar: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Met uitzondering van het recht om een klacht in te dienen bij de De Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming, kunnen al deze eerder genoemde rechten op elk moment worden uitgeoefend, door een identiteitsbewijs bij te voegen, naar: academy@thuasne.com.

11. INFORMATIE BETREFFENDE DE AANWEZIGHEID VAN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Ons platform kan links bevatten naar andere platforms of diensten van de Thuasne Groep en/of derden. Dit Privacybeleid regelt uitsluitend het gebruik van alle inhoud die op dit platform staat.
Zorg ervoor dat u de documentatie en het privacybeleid van alle externe diensten en websites die aan het platform zijn gekoppeld, leest. De Thuasne Groep kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor elementen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of enig ander element op externe sites die niet worden beheerd door bedrijven van de Thuasne Groep.

12. WIJZIGINGEN EN VERSIES VAN HET PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op het platform. Als we wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen van de update, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze bekendmaken, indien van toepassing.
Bovendien wordt gespecificeerd dat in geval van enige tegenstrijdigheid of verschil tussen de bepalingen van deze Franse versie van het Privacybeleid en de Engelse versie die beschikbaar is op het platform, de Franse versie prevaleert.