Thuasne Compressievesten

Wij hechten grote waarde aan onderbouwing van onze producten. Daarom hebben we met ons Lymphatrex
compressievest geparticipeerd in een pilot studie van het UMC Utrecht. Ceci a été achevé en 2019 et publié dans "Lymphatic
Recherche et biologie ".