Thuasne Compressievesten Consumentenonderzoek

We hechten grote waarde aan de feedback van de eindgebruikers van onze producten. Daarom hebben we in samenwerking met Declacare, onderdeel van BENU Direct, een onderzoek gedaan onder de gebruikers van Thuasne compressievesten. In deze whitepage vind je een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek.

Doel

Het primaire doel van dit onderzoek was om de therapietrouwheid van eindgebruikers en de ervaring met het hulpmiddel in kaart te brengen..

Opzet

De eindgebruikers hebben een vragenlijst ingevuld, met o.a. vragen over de aanleiding voor het starten met het compressievest. De draagtijd in maanden, dagen per week en uren per dag en de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. De vragenlijsten zijn per post verzonden naar 198 mensen die in het verleden een compressievest van Thuasne aangemeten hebben gekregen.

Resultaten

De respons op onze vragenlijst is met 45% hoog te noemen, in vergelijking met de gemiddelde respons op vragenlijsten. Dat geeft aan dat deze groep gemotiveerd is om de behandeling te evalueren.

Aanleiding voor het compressievest: Voor 98% van de respondenten is oedeem, oftewel vochtophoping, in de romp de belangrijkste reden geweest voor het starten met een compressievest. Een tweede duidelijke aanleiding is pijn, aangegeven door 47% van de respondenten.

Draagtijd en gebruik van het compressievest: 77% draagt het compressievest langer dan negen maanden. 67% geeft aan het vest nog steeds nodig te hebben. Het vest wordt intensief gedragen. 62% geeft aan het vest zes tot zeven dagen per week te dragen en 75% draagt het vest gedurende zeven of meer uur per dag.

Toegevoegde waarde: Met behulp van een VAS-score (schaal 0-10) is gemeten wat de bijdrage van het vest is op het verminderen van pijn. En in hoeverre dit een toegevoegde waarde heeft op het uitvoeren van fysieke activiteiten. 53% vindt dat het compressievest hun pijn sterk verminderd heeft (score >7), tegenover 10% die aangeeft dat het vest geen tot nauwelijks heeft bijgedragen in pijnverlichting (score 7). 13% van de respondenten geeft aan niet tot nauwelijks verbetering in fysieke activiteit te ervaren door het compressievest (score <3).

Beoordeling: Het compressievest krijgt een gemiddeld cijfer van 7,5 (schaal van 1-10). In de toelichting viel op dat de afname van oedeem aanzienlijk wordt ervaren. Men geeft aan dat ze sterk afhankelijk zijn van het compressievest. Bij de respondenten die het vest met een onvoldoende beoordelen komt vooral naar voren dat ze de druk van het vest niet kunnen verdragen.

Conclusie

Op basis van de respons concluderen we, dat de groep "vestgebruikers" van Thuasne erg betrokken is bij de behandeling. Oedeem en pijn zijn hoofdredenen om een Thuasne compressievest op te starten. Het vest is niet een tijdelijk hulpmiddel, zo blijkt uit de respons, maar wordt veelal chronisch gedragen. Daarnaast wordt het vest ook intensief gedragen, zowel in het aantal dagen per week, als in het aantal uren per dag. Er is een hoge tevredenheid over de toegevoegde waarde van het vest op het verminderen van pijn en verbeteren van fysieke activiteit.