Thuasne Compressievesten de toegevoegde waarde

Wij hechten grote waarde aan onderbouwing van onze producten. Daarom hebben we met ons Lymphatrex compressievest geparticipeerd in een pilot studie van het UMC Utrecht. Deze is in 2019 afgerond en gepubliceerd in "Lymphatic
Research and Biology". In deze whitepage een samenvatting van de uitkomsten van deze pilot studie.

Meer Weten