Thuasne Compressievesten; de toegevoegde waarde

14/06/2021

Wij hechten grote waarde aan onderbouwing van onze producten. Daarom hebben we met ons Lymphatrex compressievest geparticipeerd in een pilot studie van het UMC Utrecht. Deze is in 2019 afgerond en gepubliceerd in "Lymphatic Research and Biology". In deze whitepage een samenvatting van de uitkomsten van deze pilot studie.

Doel

Het primaire doel van deze pilot studie was het onderzoeken van de toegevoegde waarde van een compressievest binnen de behandeling van lymfoedeem, ontstaan na borstkanker. De primaire uitkomstmaten zijn gerapporteerde afname van oedeem en pijn.

Methode

Patiënten met ontwikkeling van lymfoedeem, als gevolg van de behandeling van borstkanker, zijn geïncludeerd, wanneer er een symptomatisch oedeem was. Dat wil zeggen een borstoedeem met een pijnscore >3, op een schaal van 10. Deze groep kreeg een compressievest aangemeten. Het vest werd minimaal 4 dagen per week gedragen, gedurende 6 uur per dag. Met behulp van gerichte vragenlijsten werden de resultaten verkregen.

Resultaten

Onderzoeksgroep

 • 24 patiënten geïncludeerd
 • Resultaten zijn gemeten op basis van vragenlijsten over:
  • Oedeem (A)
  • Pijn (B)

Oedeem (A)

 • 92% rapporteerde oedeem op baseline
 • 6 patiënten rapporteerde ernstige zwelling op baseline
 • Na 6 maanden rapporteerden 2 patiënten nog ernstige zwelling

Pijn (B)

 • 23 patiënten rapporteerden pijn op baseline
 • 6 patiënten rapporteerden ernstige pijn op baseline
 • Na 3 maanden rapporteerden drie patiënten nog matige tot ernstige pijn

 

Conclusie en discussie

Ondanks de geringe onderzoeksgroep (n=24), kan geconcludeerd worden dat het Thuasne compressievest mogelijk een acceptabele oplossing is voor afname van zwelling en pijnbeleving. Er is een aantoonbare vermindering zichtbaar in het gerapporteerde oedeem en pijn na behandeling met een compressievest. De grootste afname van oedeem en pijn is zichtbaar na 3 maanden bij het dragen van een compressievest.

Bron

Compression Vest Treatment for Symptomatic Breast Edema in Women Treated for Breast Cancer: A Pilot Study, Madelijn L. Gregorowitsch, MD et al.