Vingerspalk (buddy)

Vingerspalk (buddy)

Ter ondersteuning van de vingers na een vingerblessure. De vingersplak zorgt ervoor dat de vinger comfortabel gespalkt wordt aan een naastliggende vinger.

Praktisch: verstelbare aanspanning volgens de behoeften van de gebruiker. 

Aanpasbaar: Bilateraal product en toepasbaar op alle vingers

Comfort: scheiding tussen de vingers ter bescherming tegen eventuele wrijving.

Indicaties:

  • Verwondingen aan de vingers (verstuikingen, ontwrichtingen).
  • Niet-verplaatste fracturen van de vingerkootjes.
  • Hervatting van activiteiten/sport.

Contra-indicaties:

  • Het product niet gebruiken als de diagnose niet is bevestigd.
  • Niet gebruiken bij bekende allergie voor een van de bestanddelen.
  • Het product niet toepassen in direct contact met beschadigde huid.
  • Niet gebruiken bij instabiele breuken.
Deze gebruiksinstructies downloaden
PDF - 0.54 Mo
De online beschikbare versie van de gebruiksaanwijzing is de geldende versie.
Afhankelijk van de fabricagedatum en de plaats van aankoop van het product, kan deze digitale versie van de gebruiksaanwijzing verschillen van de versie die fysiek bij het product is gevoegd.

KENMERKEN